هم سایه

همش گقتی که دوری و دوستی
ولی واقعا حق من این نبود
همیشه ازم دور بودی ولی
خدایی دلت اهل نفرین نبود؟

با اینکه تو رو کم میدیدم ولی
همون چند ساعت واسم کافی بود
چه حکمی میکردی واسه زندگیت
اگرکه کلاه خودت قاضی بود؟

آخه تو بگو اینجوری رسمشه
که اینجایی اما دلت بی منه
دل من واسه دیدن روی تو
دل تو واسه دیگری میزنه

آره ساده بت دل سپردم ولی
واسه دل بریدن هم آماده ام
تو میدون دنیا منم که فقط
برنده واسه دوی با مانعم

دلمُ شکستی ولی راضی ام
برو زندگی کن برو شاد باش
فقط دیگه با عشق بازی نکن
واسه رفتن هم سایه باد باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77295کپی شد!
1018
۲۵