ذره ذره عاشقم شو …..

با تو بودن آرزومه
توی سختی های جاده

بی عبور اما نمیشه
بگذریم آسون و ساده

توی گلبرگای دستات
میشکوفم ، بی بهونه

با وجودت جون میگیرم
ته این راه ، عاشقونه

گفتی ابری رو میاری
به تماشای نگاهم

چکه چکه اشک چشماش
بشه گلبوسه ی راهم

دستای گرم و نجیبت
شده آرامش دستام

بودنت ای نازنینم
شده نبض این نفسهام

تکیه کردم به وجودت
تا همیشه مست و عاشق

ذره ذره عاشقم شو
توی هرم این دقایق

گل لبخند توی چشمات
اوج اشتیاق و احساس

بوسه ی ناب من و تو
وقت روئیدن یک یاس

بی تو هر لحظه دل من
تب و تابش بی حسابه

درس نا خونده ی عشقم
آخرین خط کتابه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: