فاصله

تونرفتی وهنوزاینجایی

توروهروزتوخودم می بینم

اگه نیستی بگو پس کی اینجاس

که دارم به پای اون میشینم

روزایی که بی تومن دلگیرم

سرروشونه های اون می ذارم

تو را با اون اشتباه میگیرم

ولی انگار تورو باز کم دارم

تونرفتی وهنوزاینجایی

نگو باورش کنم مجبورم

اگه چشماموبه روت می بندم

عشق من بدون ازت من دورم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7726کپی شد!
840
۸