پشت کدوم ابرا دوبار خواب موندی

بازم داری بازی میدی مارو ستاره
بستی چشاتو مونده ام تو بیقراری
این آسمون از من تورو میخواد دوباره
من موندم و یک آسمون چشم انتظاری
پشت کدوم ابرا دوباره خواب موندی
بی تو نمی تونم شبارو سر بیارم
شاید برات تنها فقط بازیچه بودم
یک شب تورو دارم آخه یک شب ندارم
میرم دیگه راهی برای من نذاشتی
شاید برام این بهترین راه عبوره
وقتی که تو نوری نمی پاشی به قلبم
باید بفهمی آسمونم سوت و کوره
چشمامو یک شب با نگاهت مست کردی
هوش از سرم بردی تو قلبم نشستی
رفتی ولی این شاخه های آرزو رو
تو امتداد ِ بی کسی هایم شکستی
یک شب نشد دستاتو تودستم ببینم
اما هنوزم تو دلم هستی کنارم
بازم برای من عزیزی تا همیشه
با اینکه میدونم تمومه دیگه کارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: