برو…

رها کردی من رو تو روزای سرد

بروازکنارم،به من برنگرد

برو رفتنت ،واسه من بهتره

دلم تو نبود تو راحت تره

منو بازی دادی گناهم چی بود؟

چقد صحنه سازی تو عشق تو بود!

همه سادگیمو شکستی سرم

بروفک نکن نازتومی خرم

من از سادگی هامه که دلخورم

هنوزم دارم چوبشو می خورم

تو از من گذشتی،شدی دوره گرد

همین بی خیالیت ،منو مرد کرد

برو رفتنت واسه من بهتره

دلم تو نبود تو راحت تره

https://www.academytaraneh.com/77246کپی شد!
1294
۶۱