عبور

از زندگی تو
من زود رد شدم
خیلی دلت گرفت
وقتی که بد شدم
دنیای من تو رو
در بر نمی گرفت
این سرنوشت شوم
حال منو گرفت
هر روز فاصله
هر روز اضطراب
از من جدایی و …
از تو دلی خراب
انگار گریه هات
رو من اثر نداشت
من سنگ میشدم
هیشکی خبر نداشت
من بی تو رد شدم
از شهر قلب تو
به من نمی رسی
دنبال من ندو
از زندگی تو
من زود رد شدم
خیلی دلت گرفت
وقتی که بد شدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7724کپی شد!
764
۱۴