همیشه با خودم میگم

همیشه با خودم میگم
چقدر خوبه که تو هستی
چقدر خوبه که قلبت رو
به روی غیر من بستی
همیشه با خودم میگم
چقدر خوبه تو این دنیا
کنارم هستی ودستات
توی دست من تنها
همیشه با خودم میگم
ببین حال منو ای داد
گمونم عاشقم عشقم
دلم تنها تورو میخواد
نمیدونم چرا با تو
تموم لحظه هام خوبه
تو هم حس منو داری
دلت خالی از اشوبه
چقدر خوبه که میدونم
تو حال من رو میفهمی
همیشه با خودم میگم
چقدر خوب وچه دل رحمی
چقدر خوبه که میدونم
دلم با تو همش شاده
تموم دلخوشی ها رو
خدا با تو به من داده
همشه با خودم میگم
دنیام با تو چه ارومه
همیشه هر کجا باشی
دلم یاد تو میمونه
همیشه با خودم میگم
چقدر خوبه که تو هستی
همیشه با خودم میگم
تو هم از عشق من مستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77220کپی شد!
1292
۳۳