تو باید خواب باشی…

نشستم پای خواب تو ، چه بی اندازه دلبندی
فقط اون لحظه که خوابی ،توی این خونه می خندی!

نشستم پای خواب تو ، رو تختت واسه من جا نیست
داری اسم کیو میگی ، کسی غیر از من اینجا نیست!

برای لمس دستاتم ، تو حتما ،باید خواب باشی!
واسه کسی که دنیاته ، چقد سخته عذاب باشی

بهت خیره شدم هر شب، میخوام باور کنم هستی!
چه کابوسی همین فردا، تو شاید ساکتو بستی

بی معبد اغوش تو ، نه اینجا خونه ی ما نیست
ولی بازم همین خونه ،مثل هیچ جای دنیا نیست

فقط وقتی که اینجایی، تمام شب رو پنهونی
میشه غرق نگاهت شد، توهم رو برنگردونی!

نشستم پای خواب تو، رو تختت واسه من جا نیست
داری اسم کیو میگی ، کسی غیر از من اینجا نیست!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: