التماس

هنوز برای خواستن تو ، نگاه من پر التماسه

باور بکن که قلب من ، هنوزم لبریز احساسه

باور بکن که بغض صدا ، سکوت شب رو میشکنه

این فاصله ها اسمت رو از ، سرنوشتم خط میزنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7719کپی شد!
530
۳