اتفاق

هنوز منتظره یه اتفاقم
که دستام رنگه دستاتو ببینه
نگاهم مات چشمای تو باشه
یه لبخند رو لبای ما بشینه
هنوز منتظره یه اتفاقم
که شاید نیشه حرفامو ببخشی
که شاید حل بشه هر چی که بوده
که شاید بچه گیامو ببخشی

دیگه اون حرمته قبلو ندارم
بیام پیشت برای آخرین بار
تو رو قسم بدم به مهربونیت
بگم از این جدایی دس بردار

هنوز اون لحظه ها رو خاطرم هست
هنوز با یاده اون روزا سرپام
که تو برگردی از راهی که رفتی
که خوشبختی بشه پایان دردام …

https://www.academytaraneh.com/7717کپی شد!
909
۲۰