((من به جای هر دومون می میرم ))

((بسم الله الرحمن الرحیم))

من هنوزم که هنوزه با توام
با خیالت توو خیابون میرم
زیربارون شده سرما بخورم
چترمو روی سرت می گیرم

تو هنوزم که هنوزه بی منی
چون یه عمره ازدلت طرد شدم
من توو صدساااال شب تبعیدم
پا به پای بی کسی مرد شدم !

تو همیشه اولّینم بودی
من همیشه عشق چندم بودم
تو تمام هستی من بودی
من فقط سوء تـــفاهم بودم !

من و تو خورشیدو ماهیم باید
دلمون همیشه بی کس باشه
اتّحادمون محاله … پس بذار
مرز بین مون مشخص باشه…!

نگران بعد رفتنت نباش
حال من خوبه … ببین می خندم!
به درک که زندگی بی رحمه
بی تو زخمامو خودم می بندم!!!

بلدم شبیه ماه دربه در
گوشه گیرِ شب مرداب بشم
بلدم مثل یه آدم برفی
ذره ذره بیصدا آب بشم…!

شک نکن، به شیوه ی خودم یه روز
انتقاممو ازت می گیرم
تو برو خوشبختی تو جشن بگیر
من به جای هردومون می میرم ….!

((سرنوشت تان بی پاییز))

از این نویسنده بیشتر بخوانید: