مردی که حسِ بی تو بودن هاشو قِی کرده…

اینروزا فرقِ خیلی چیزارو نمی فهمم

گیتار یا، سیگار با طرحی از اندامت

دنیام حل میشه مثِ قرصایِ تو چاییم

حتا نمی فهمم چرا انقدر می خوامت

**

می خوام بخوابم تا بتونم بیخیالت شم

حتا تو خوابم کاملا حس می کنم منگم

حالم خرابـــه مث سربازای تبعیـــدی

دارم برای هیچ و پوچ عشق می جنگم…

***
دیوونه من دنیامو باختم پایِ این تصمیم

شوخی که نیس، بحثِ یه عمره بچه می فهمی؟!

آخه تو که دنیـــــات غرقـــــه تویِ آزادی

محدودیت های تو زِندونو چه می فهمی!!

***

حس جنونی که شبا همبسترم میشه

تو تخت خوابی که پر از برگای پاییزه

مردی که حسِ بی تو بودن هاشو قِی کرده

با چشم هایی که واسه برگشتنت هیزه

***

راحت به روم آوردی باید بیخیالت شم

خونسرد تر از اونکه حتا فک کنی میرم

شاید یه روز از کارِ امروزم پشیمون شم

اما مثِ تو حرف هامو پس نمی گیرم

***
امروز حتا مانعم شی می رم از پیشت

با اینکه می دونم که حالم بدترم میشه

میرم که محدودم نباشی و بدونی که

من بیشتر از تو حقوقِ زن سرم میشه!

***

اینروزا فرقِ خیلی چیزارو نمی فهمم

گیتار یا، سیگار با طرحی از اندامت

دنیام حل میشه مثِ قرصایِ تو چاییم

حتا نمی فهمم چرا انقدر می خوامت…

آیدین کفشگر

https://www.academytaraneh.com/7715کپی شد!
1204
۲۲