صدای انتظار (قسمتی از ترانه ی صدای انتظار)

ای صداقت صدای انتظار
ای تکلم ترانه ای قرار
تو بزار نگاه پاکت
تو قاب چشمام بمونه
تو بزار وقتی چشمام باز میشه
وجودم تو قصر چشمات بمونه
نرو اینجا بی تو سرد و تاریکه
درون تنهایی هام چقدر طویل و باریکه
همه هستند اما تنهام بی تو ارامش کجاست؟
جایی که تو نباشی دیگه اسایش کجاست
با تو وابسته ترینم بی تو مأیوس شدم
در زندان عشقت من محبوس شدم
تو بتی تو قبله ای تو معبودی
خالقم اونکه به من زندگی داده تو بودی
ای صذاقت ای صدای انتظار ای تکلم ترانه ای قرار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: