" همدم همیشگی "

نمیدونم کدوم شبِ / سیاه و تار و ناامید
دلم تو خلوتِ خودش / حتی ستاره شم ندید
نشسته بود تو غربتِ / سکوت و ضربِ ثانیه
نشسته بود و بی صدا / ترانه ای رو میشِنید
تو این کویر تشنه ی / قلبی که خیلی خسته بود
یه رهگذر ؛ با یک صدا / بغض گلوی اونو چید
اون شب میون هق هقِ / بغضی که تو فضا شکست
اشکای قطره قطره ای / رو این کویر دل چکید
با هر ترانه ؛ نیمه شب / احساس اون آروم گرفت
انگار که حرفای دلش / نشونه ی یک همدمو دید

آی همدمِ همیشگی ؛ صدایِ نبضِ حسِ من
ترانه های نابِ تو ؛ رو بومِ دل ؛ عشقو کشید
با لمسِ رد پای تو ؛ با واژه واژه بودنت
این شعر ناتمومِ من؛ به بیتِ آخرش رسید . . .

"مریم جعفرزاده"
___________________________

+ ترانه ی تقدیمی قدیمی به ترانه سُرا و خواننده ی محبوب تنهایی مـــــــن
+ از امروز هر شبم گریس … با یه حس عذاب آور …. شبُ روزام یکی میــشن …. با این قرصای خواب آور ( محسن یگانه)

+ هنوز پاییز به پایان نرسیده واژه هایم قندیل بسته اند …. وای به حـــــــــالِ زمستان !
+ کلافه ام …. حتی کلافه تر از آن روزها ….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: