تقاص

تقدیم به همه جانبازان عزیز کشورمون …

تقاص چی رو پس میدی هنوزم؟
چشات تب داره و دستات سرده
تو این خوابو داری هر شب میبینی
کسی میره که شاید برنگرده

تقاص چی رو پس میدی هنوزم؟
که بازم حال اون روزا رو داری
تو این برزخ نمیشه زندگی کرد
چطور این سختیو طاقت میاری؟

یه دنیا دردو میشه تو تنت دید
یه لشکر مرد پشت قصه هاته
چقدر آروم آروم راه میری
چرا اینقدر ترکش توی پاته؟

یه دنیا دردو میشه تو تنت دید
چشات اما صبوری پیشه کرده
نمیذاره بفهمم چی کشیدی
نمیذاره بفهمم گریه کرده

تو هم پای نمازت گریه کردی
همون کاری ک واسش داری عادت
تو که با موندنت دیدی خدا رو
چه فرقی داره موندن با شهادت؟

برای ما ، برای نسل امروز
شبیه قصه ها ، الگویی ای مرد
صدات میلرزه اما باز میگی
به حد مرگ باید زندگی کرد

https://www.academytaraneh.com/77016کپی شد!
1130
۲۱