سرزمینم

به تو دلبسته ترینم
ای وطن ،ای سرزمینم
من درین خاک ریشه دارم
عشق من ،ایران زمینم

مهرتودرسینه دارم
جان به راهت می سپارم
واسه آزادگی تو
ترسی از دشمن ندارم

دوس دارم شاد باشی
تا همیشه ،تاکه هستی
دورباشد ازتو نیرنگ
خودستیزی،خودپرستی

دوس دارم در سرایت
مهربانی جان بگیرد
سفره های خالی از نو
عطر و بوی نان بگیرد

دوس دارم بغض و کینه
رخت بربندد ازین خاک
یادگارازتو بماند
مردمانی شاد ودلپاک

دوس دارم آسمانت
آبی فیروزه باشد
برتن خاک عزیزت
دشت گل روییده باشد

دوس دارم نام پاکت
سر در دنیا بماند
گوهری تابنده باشی
همچو قلب مردمانت

ترانه سرا:سیماقربانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: