هوای گریه

این دل من دوباره هوای گریه داره

من موندم و رسوائی با عکسهائی پاره

یادت میاد میگفتی تنها امیدمی تو

اما کدوم امیدی غمگین می مونه بی تو؟؟

توئی همون کسی که تنها پناه من بود

اما توکه رفتی و از بی تو بودن چه سود؟؟

شکستی تو دلم رو با نیش وزخم زبون

با قلب عاشق من نبودی تو مهربون

برو خیال کن که من هیچکسی رو ندارم

زجرم دادی حسابی منم خدا رو دارم

https://www.academytaraneh.com/7701کپی شد!
804
۱۲