بی تو

هنوز درگیر چشماتم/
هنوز دلواپست می شم/
هنوزم وقتی بغض داری/
میام تنها کست می شم/
میدونی بی تو آوارم/
میدونی از تو میخونم/
میدونی واسه این حسم/
به چشمای تو مدیونم/
یه عمریه ازم دوری/
ولی تو پیشمی انگار/
چی میشه توی رویاهام/
بگیری دستامو یک بار/
نزار تنها بشم بی تو/
میون این همه دیوار/
تا وقتی که تو برگردی/
میمونم هر شبو بیدار/
یه چن وقته پریشونم/
چشام خیرس به این ساعت/
یه چن وقته ازت دورم/
گذشتی از دلم راحت/
برام بودن تو این دنیا/
بدون تو یه کابوسه/
میخام آرومه آروم شم/
کنار تو… با یه بوسه/
بشین پای همه حرفام/
بزار درد دلم واشه/
بزار این لحظه ی آخر/
خیال تو باهام باشه/

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76986کپی شد!
973
۱۹