بجنگ شهید

تقدیم به روح پاک شهیدان خاک ایران.

تو راهی این جاده شو
دعای من پشت سرت
یه ملت همسنگرو
یه مادر همسفرت
بندای پوتینو ببند
هم قسمو اماده شو
سر بند ببند رو پیشونیت
محتاج یا فاطمه شو
اصلا نترس از این شکست
پیروزی حق عاشقه
سر بند ببند رو پیشونیت
سر بند بانو فاطمه
دیروز توی کوچمون
یه مادرو دیدم دوباره
می گفت جوونش گم شده
کی از علی خبر داره
بجنگ برای کشورت
مدیونم به تو شهید
عید اومده عید اومده
تبریک میگم عید سعید
توی شلمچه راه میرم
دینم به تو زیادیه
پرچمتو ببر بالا
سختی واسه ما عادیه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: