لیلی قصه های من

لیلی قصه های من
از عاشقی حرفی بزن
بگو که من تو رو میخوام
تو تک تک ثانیه هام
بگو که من دوست دارم
قلبمو هدیه میارم
بگو به خاطر خودم
بدجوری عاشقت شدم
لیلی قصه های من
گل قشنگ نسترن
برام یه حرف تازه ای
از خود عاشقی بزن
بگو دوباره من میام
بغل میگیرمت تو رو
بگو اینجا تو بمون
از توی قلب من نرو
لیلی قصه های من
میخوام که پیشت بمونم
برای قلب عاشقت
شعرامو بازم بخونم
بدون تو کم میارم
اگه تو از پیشم بری
تو تنهایی می پوسمو
جونمو با دستات میگیری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7694کپی شد!
804
۱۲