نمیذارم

دیگه حرفی از نا امیدی نزن
دیگه آرزو هاتو مختل نکن
تو از اولشم میخواستی بری
برو دیگه انقد معطل نکن

برو باید این لحظه ها بگذره
چقد باید از زندگیم کم بشی
اگه گل تویی ریشه م و زیر خاک
نمیذارم این لحظه ها خم بشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76906کپی شد!
736
۱۰