بگو که امشب شب ماست …. آزاده نوروزی

بگو که امشب شب ماست !!

منو محکم بغل بگیر ، به چشم من دخیل ببند

بذار دل دنیا امشب ، آب بشه پس بلند بخند

واسه گوشام بجز صدات ، هر صدایی نا آشناست

اسممو باز صدا بزن ، بگو که امشب شب ماست

نمی خوام امشب صب بشه ، مسافر جاده هاشی

ترسم ازاینه چشمامو ، وا کنم و تو نباشی

به عکسامون خیره شدی ، دست تو تو دست منه

مگه میشه دل بکنی عاشق کشی غدقنه

امشب تا صب ستاره ها ، واسه تو چشمک می زنن

ولی نگاه نمی کنی ، فقط خوابیدی پیش من

کنارت خیلی آرومم ، انگار قلبم نمی زنه

حتی صدای بارونم ، این سکوتو نمی شکنه

 

شهریور۱۰

https://www.academytaraneh.com/7689کپی شد!
893
۴