نیست

اگه سر سازش نداری
علاقه ای به من نداری
چاره ای نیست
گلی که دوسش داری
هدیه دادی یادگاری
گلی مثل تو نیست
من فرهادو تو شیرین
اینه رویای من
دیگه عاشق نمیشم
عاشقی اجبار نیست
دیگه دوست ندارم
بیای تو خواب من
دیگه شعرو ترانه هام
دلایلش معلوم نیست
داره بغض صدام
تو این شبا میترکه
اخه هیچ عاشقی
به جرم عشق محکوم نیست
درسته پر اشک
چشم من کاسه ی خونه
خودت بهم یاد دادی
ماه پشت ابر محروم نیست
نیست نیست و نیست.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76816کپی شد!
1026
۲۰