حماقت

میدونم به من میخندی به حماقتم میخندی / به دلی که ساده ساده زدیو اونو شکستی
دل من هنوز میخوادت واسه لحظه های نابت / شهرمن غبارو خاکه سبزیو بهار نداره
هنوزم تو فکرم هستی ؟ میدونی در قلبم هستی ؟
جای تو غبار نشسته …..
میدونم که خیلی ساده منو از دلت زدودی / بین ما فاصله ها بود نقطه چین و یه سوال بود
هنوزم واسم مهمی / میدونم که خیلی دیره این دله واست اسیره
تو اسارت تو ….. قلب من اروم میگیره / دوستدارم بیام کنارت بشینم با خاطراتت
اره باز بخند به عشقم / میشینم به انتظارت نباشه کسی تو یارت / تا خودم بیام کنارت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76808کپی شد!
930
۳۱