می نویسمت

پینه های دست من
میگن که عاشقت شدم
از بس نوشتمت تو رو
برای این دل خودم
میای میشینی وسط ِ
سطرای نانوشته ام
همین که می نویسمت
میخوام بگم دوستت دارم
دفتر دلتنگی من
پر شده از هوای تو
نمی تونم که ننویسم
هیچی گلم برای تو
همین که می نویسمت
میای میشینی روبه روم
دلتنگیامو میگمو
بسته میشه راه گلوم
میخوام که نقاشی کنم
شعرامو با اسم خودت
شرجی ترین هوای من
وقتی که می نویسمت
دفتر دلتنگی من
پر شده از هوای تو
نمی تونم که ننویسم
هیچی گلم برای تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7674کپی شد!
957
۱۴