منومدیون خودت کردی

به نام خدا
این ترانه روتقدیم همه ی بچه های اکادمی میکنم

اگه بدبودرفتارمن ازاین به بعدباتوسازگارمیشم
اگه گریه به بغضم امون دادباتوماندگارمیشم
نمیدونم چی شدکه تومرزجدایی یهوبه فکرسازش میوفتم
چشم پوشی میکنم ازگذشته دوباره به فکرنوازش میوفتم
اخراین بغض ترک خوردوچشام مٽله ابربارون شد
تاکه گفتی توروبخشیدم یکمی چشام اروم شد
بااینکه قرارجدایی باهم بستیم ولی توموندی ومنومدیون خودت کردی
سرهمین نادونی منت سرم نذاشتی بازم میگم منومدیون خودت کردی
خیلیاخواستن ماروازهم جداکنن امابابیداری تومواجه شدن
خیلیاخواستن ماباهم بمونیم امامن خواب بودمو متوجه نشدم
منومدیون خودت کردی
منومدیون خودت کردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی سعید ناصری

19سال سن دارم وساکن اهوازکه عاشق موسیقی وبه خوانندگی علاقه ی زیادی دارم امابخاطریه سری مشکلات نتونستم بصورت حرفه ای کارکنم امااین روزا هرچی دلم گفت وتحمیل میکنم به قلم تاعلاقموبه ترانه سرایی هم ابرازکنم