دلیل روشن ماه..

تو نزدیکی به من مثل شبی که عطرتو داره

مسیر تو به قلب من یه راه صاف و همواره

شبو می خونم از چشمت تو تندیس شبم هستی

دلیل روشن ماهی که با خورشید همدستی

سکوتت حرف شب هامه سکوتت رمز تنهایی

نگاهم کن که عاشق شم نگاهی سبز و حوّایی

هنوزم حاضرم با تو شبو فتحش کنم بانو

بذار این قصه برگرده…منو تو باز…رو در رو.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76737کپی شد!
858
۱۹