من و تو

گوشه های شهر و باهم
برمیداریم میتکونیم
غصه هارو دور میریزیم
اگه که باهم بمونیم
آبپاشه آسمون رو
واسه یه شب برمیداریم
میباریم به رویه دنیا
ما باهم فصل بهاریم
باد و بارون و بهونه
شعر هایه عاشقونه
تویه باغچه ی دلامون
میشکفه گل دونه دونه
جارویه باد و میاریم
غم تو دنیا نمیزاریم
تویه باغچه های مردم
گل خوشبختی میکاریم
ما باهم باشیم میتونیم
دنیارو از نو بسازیم
نباید تنها بمونیم
تنها بازی رو میبازیم
شعله ی خورشید و روزا
تا بهار پایین میاریم
ما باهم خود بهاریم
ما باهم غصه نداریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: