توخاطرمن می مونی

خیلی تنها میشه دلم وقتی دلت جای دیگس

وقتی نگام می کنی و خیالت مال دیگس

انگاری به تو تحمیل شدم این روزا

خیلی سرد شده عشقت به من این روزا

می خوام تنهات بذارم و بگذرم از بی وفاییا

فراموش کنم همه قولای شکسته ت را

تو دلت سنگ شده من و باور نداره

حتی امروز نباشم فرقی به حالت نداره

فراموش کردنت خیلی سخته می دونی

حتی اگه برات مهم نیس توخاطرمن می مونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7672کپی شد!
578
۷