عشق ما عشقِ خدا

دلِ من شهرِ وفا ، شهر عشق و قصه ها
شهرِ شادابی گل ، همه جایش با صفــا
***
غروباش خیلی قشنگِ ، ساحلش چه رنگارنگِ
موجِ دریایش عجیبه ، با غمِ دلت می جنگــــه
***
بیا بشکن بزنیم ، غم دنیا ول کنیـــم
تویِ قایقِ سفر ، دو دل و دو دلبریم
***
عشقِ ما عشقِ خدا ، عشقِ نازِ غنچه هــــا
عشقِ بیداریِ دل ، چه خوشحالم ای خدا
***
نم نم آبش زلالِ ، سرخی لبش چو لالـــــــه
قامتش یه سرو زیبا ، روی گونه اش یه خالِ
***
مثلِ خورشید مهربونه ، عاشقُ ترانه خونـــــــــــــه
طلوعش می چینه دردم ، خوشگل و شیرین زبونـــه
***
حسودی کردم به یارم ، ماهِ تابیده کنارم
صدقه دادم به شادی ، تا بمونه یادگارم
***
تو یه عشقِ اولینی ، تو یه دردِ آخرینــــــی
بی تو دل غرقِ تو دریا ، تو فرشته ی زمینی
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۳۱/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7667کپی شد!
618
۷