برو

برو کنارم نمون سخته واسم دیدنت

دیگه دلم نمیره برای خندیدنت

دیگه چشای خستم دنبال چشمات نیسن

دیگه دعای لبهام همدم وهمرات نیسن

دیگه پیشت موندنم آرزوی دلم نیست

فکرتو و خیالت دیگه توی سرم نیست

برو بذار که بی تو یه ذره عاقل بشم

برو تاکه غماتو نخوام به دوش بکشم

https://www.academytaraneh.com/7664کپی شد!
895
۲