وقتـــی سکـــــوت میکنی…

 

از قله کم میشی ولی

داری سقـــــوط میکنی

دیگه یقینـــا خسته ای

وقتی سکـــوت میکنی

 

جز تو به کی تکیه کنم؟

توو فکر این غصه نسـوز

من تکیه مـو دادم به تو

تو امنه آغوشت هنـــوز

 

خم میشی دم نمیزنی

کارت سکوت مبهمـــه

هر جوری باشی واسه من

شونت هنوزم محکمه

 

حالت رو می پرسم ولی

میگردی دنبـــــــال جواب

تو چی شد اینجوری شدی؟

در جستجوی این سراب…

 

شادی و مهر و عاطفه

انگار نمی سازن باهات

داری سکــــوت میکنی

بازم که خیسن مژه هات !

 

داری به آخر میرسی

داری سقــوط میکنی

آدم چه آسون میشکنه

وقتی سکوت میکنی…

 

 

 

پ.ن: برای برادر عزیزم به مناسبت دوست داشتن!!! :)

https://www.academytaraneh.com/7662کپی شد!
860
۲۳