سرت گرمه یه جا دیگه …

تمام سهمم از عشقی

من این حسو به تو دارم

چه سخته سهممو از عشق

به دست باد بسپارم

چه سخته لحظه لحظه ترس

با احساست عجین باشه

تو رد میشی ازاین احساس

همه ترسم همین باشه

بهونه ت حس نوپامه

واسه رفتن از احساسم

فقط پایین و میبینم

که رد پاتو بشناسم

میدونم که همین روزا

تو رد میشی از این احساس

سرت گرمه یه جا دیگه

همین فرق میون ماس …

دل نوشته : سهم تو از من . . .

هر چه بود . . .

سپردی اش به باد . . .

سهم من از تو هرچه بود . . .

هست . . . به همان طراوت و گرمای آغازین . . .

عزیز میدارمش

تا آخرین نبض بودن . . .

تا لحظه ی سپردن به خاک . . .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی زينب قرباني

متـــولد 7 شهــــریور 73 بــاران كــهــ ميگويند منم ... بـــاران دلتنگي ... گــهــگــاه كهــ دلتنگ ميشوم تــرانه هايم بــهــ دادم ميرسند ... بــا آمدنشان ميپوشانند دلتنگيِ دل بــارانــيم را...- 09191217637