تظاهر کردم آرومم

تظاهر کردم آرومم ،دارم از غصه میمیرم
به هرکی می رسم امشب نشونی از تو میگیرم
دارم تو حسرت چشمات توو دست غصه میسوزم
دارم هر لحظه چشمامو به راه کوچه می دوزم
تموم شهر ّ می گردم،از عطر تو هوایی نیست
دارم دیوونه میشم من، ازت هیچ رد پایی نیست
حالا دیگه تموم شهر میدونن من یه دیوونه م
همه میگن که من تا صبح، بدون تو نمیمونم
تموم کوچه های شهر منو تو یادشون مونده
حالا این گریه ها دیگه ،دل سنگارو لرزونده
تموم درد من اینه ،گناهم رو نمیدونم
خجالت میکشم وقتی هنوزم بی تو میمونم
فقط اشکه که از چشمام میفته روی بالینم
هنوزم جای خالیتو دارم هر لحظه می بینم

https://www.academytaraneh.com/76570کپی شد!
2446
۲۴