کودکانه

کودکانه

تو ای خدای مهربون

نزار که تنها بمونم

درون این شهر بلا،

بی یارو یاور بمونم .

خوب میدونی خدای من

فقط تو بودی مونسم

همدم تنهایی من

سنگ صبور دل من .

تو ای خدای مهربون

نزار که با غصه بشم

رنجور و غصه دار بشم

خسته و خسته تر بشم .

۱۹/۱/۸۰ تهران سامان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: