ایستگاه سرد

///////////

ما غرق رؤیاییم

در انتهای راه


من می کشم سیگار

تو با سکوتت آه


ما در شب حسرت

با غصه جنگیدیم


از عشق و رؤیامون

مردونگی دیدیم


اما تو با انکار

عمق نگات لرزید


من با غمت مُردم

تو غرق یک تردید


عشق من و تو مرد

در یک شب بن بست


کابوس پیدا شد

در این  غروب پست


بسه تمومش کن

بازنده ی  راهیم


ایستگاهمون سرده

چون ما نمی خواهیم


ترانه سرا صائب عقیلی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7654کپی شد!
720
۵