قیـــدتو میزنـــم

تــو رفتی من از زندگی دلخورم
تـــو اصـــرارر کردی که دل میبرم
ببین ترس دوریت باعث شده
نفهمم که چی میشه دور و بـــرم

تــــو رفتی ولی سخته که دیگران
به جون تو هر بآر قسم میدنم
همین روزآ این کآر دستم میده
قسم میخورم قیدتو میزنم

اُتآقو از عطر تو پــــر میکنم
که وآسم حضورت تداعی بشـــه
تـــو برگـــرد نمیذارم حرف کسی
دیگه بآعث این جدایی بشه

وآسه کشف احساس نابم بهت
منو بآ چشآت روبه رو میکنی
قبول میکنم این شکستو ازت
تو احساسمو زیر و رو میکنی

ببین حال و روز منه عاشقو
تو رفتی و سرده تموم تنم
تو تنهایی همزاد بارون میشم
تو جمعم نقاب خوشی میزنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی زينب قرباني

متـــولد 7 شهــــریور 73 بــاران كــهــ ميگويند منم ... بـــاران دلتنگي ... گــهــگــاه كهــ دلتنگ ميشوم تــرانه هايم بــهــ دادم ميرسند ... بــا آمدنشان ميپوشانند دلتنگيِ دل بــارانــيم را...- 09191217637