تو که هستی

منم این حسِ قشنگو دارم
وقتی همقدم با من راه میری
وقتی که میگیری شونه هامو
منو توی آغوشت جا میدی
منم این لحظه بهت نزدیکم
وقتی میبوسیم سبکتر میشم
تو که میگی گلِ من پیشم باش
من کنار تو عاشقتر میشم
فقط اون لحظه رو باور دارم
که یه گل از بوته ای میچینی
به نگاهه من قدم میذاری
آهسته کنار من میشینی
اسممو فقط وقتی دوست دارم
که تو اونو از خودت میدونی
چقدر لحن صدات آرومه
این چه خوبه که میگی میمونی
به تو میشه تکیه دادو نریخت
حالا من این مردو باور دارم
حالا من درگیر این آغوشم
نه محاله از تو دست بردارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7653کپی شد!
981
۱۰