:::میخوای باور کنی یا نه :::

منو باور کنی یا نه……………………روزی صد بار برات مردم.
برای لحظه ای با تو …………………..توی تابوت سر خوردم.

منو باور کنی یا نه………………………..شبها خمار حرفاتم.
تعبیر خوابم هم اینه…………………. که من جدا از دستاتم.

حواسم روی تو پرت…………………..خودم رو در به در کردم.
تو خواب و تو ی بیداری…………………کتاب تاروت رو بر کردم.

میدونم فکر من نیستی……………….برات راه فراری هست.
توی دنیای رویاییم………………….رو نگام جای پایی هست.

میخوای باور کنی یانه…………….شدم یک خاعن بد مست.
فروختم این دل تنگ و…………….به اونی که درو روم بست.

یک عذر خواهی بدهکارم…….کمی حرفهام سر بسته است.
تو بغضم رو نمیبینی……………..دیگه دنیا ازم خسته است.

این حرفهارو بهت گفتم…………نمیخواستم هم اغوش شم.
گفتم شاید دلم باز شه………….میخوام بی تو فراموش شم.

.
.
.م. .محکمی.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76467کپی شد!
1470
۲۲