واسه چشمای تو

من همه ترانه هامو واسه چشمای توگفتم
واسه اینکه عاشقم شی شب وروز به پات میفتم
همه احساسم هرشب به تو هدیه داده بودم
تو تجسم یه عشقی تو تموم تار و پودم
به تو دل سپردم آسون به بهونه یه لبخند
تو وجودم کرده ریشه عشق تو به لاله سوگند
همه لحظه هامو پر از یاد چشمای تو کردم
به امیدی که بگیری لحظه ای دستای سردم
به تمنای نگاهت همه دنیا رو نمیدم
تو طلوع یک امیدی توی این صبح سپیدم

https://www.academytaraneh.com/76454کپی شد!
1097
۳۵