اغنیه یا ابو اعیون الوردیه / چشای گلی (عربی و فارسی)

اغنیه یا ابو اعیون الوردیه / چشای گلی (عربی و فارسی)
کف یا دلیلی القهر ، والزمن متعافی
ملّیت من الحزن ، بسک بعد کافی
***
امسح اهموم الدهر ، مل الگلب و انعـــاب
چویته حدر الصدر ، او من شوفتک ما تاب
***
اسبح ابّطن الگلب ، و اشبع سهر وانغـــام
ابحبک اون وانتحب ، وانکسر کسر الجام
***
یا ابو اعیون الوردیه ، اگعد بگلیبی اشویه
ربیتک و انته اصغیرون ، لا تدّلل علیــه
***
طبعک عسر ویانه ، ابطن البحر عافانــــه
داعینه ابحبه یا ناس ، ابکاس القهر سمّانه
***
یمشی مشی الحمامه ، وابخده حلوه الشامــه
واعیونه اتشع نص اللیل ، یضوی الدرب جدامه
***
یسمر شلّیت احوالی ، کف الزعل یلغالـی
داویتک بدموع العین ، یبغی سند للتالی
***
یا طیرالحب ما ملیّت ، فوگ الشفایف حطّیـــت
ما سامحت وانجنیت ، وابگلبی اسهامک شتلیت
معنی:
زمان بد جور دردش آفریده ، درونِ قلبِ من غم ها کشیـــده
دلم خسته شده از آه و زاری ، به آتش سوختم قلب و مجاری
***
آهنگِ قلبم بخوان بی خوابِ دیدارت
جامِ دلم بشکند در کنـــجِ دیوارت
***
با چشای سبزِ سبزت ، بیا تو دلم بشــــین
توی قلبِ من بزرگی ، اشکِ شوقِ من ببین
***
از همین رفتارِ سختت ، توی دریا ول شــــدی
با عشقِ ناز و سر به زیرت ، زهرِ ترک تو دل شدی
***
مثلِ کبوترسفید ، خالِ لبت قشنــــگِ
رنگِ چشای خوشگلت ، از همه جا یه رنگِ
***
بسه دیگه ناز نکن ، خسته شدم از زندگی
با اشکِ بی قرارِ من ، دل می کنم از بردگی
***
ای قاصدک رویایی تو ، روی لبم نشسته
بوسه زده قلبِ تبم ، جامِ دلم شکسته
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۵/۰۷/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: