خدا اینجاست

تو بر نمیگردی چون دوسم نداری
به جز من رو همه احساس داری
باشه خسته و تنهایی اما
یه قلب روی همه باز داری
تو بر نمیگردی چون اغوشت با من نیس
همین اغوشی که عطرتو کرفته
تو بر نمیگردی اخه تقدیر اینه
دلت احساس هر دلی رو گرفته
تو بر نمیگردی تو نگات خوندم
ولی دلم هپاتو کرده بدجور
درسته خواب و بیدارم بی تو
ولی عشقت بازم پر رنگه بی تو
تو بر نمیگردی چون جات جای دیگس
واسه عاشقی مقصدت پیداست
دیگه نمیشیه یکیشیم منو تو
تو بر نمیگردی چون خدا اینجاست
میگی چند سالی نیسی مطمعن باش
به جز تو یکی باهام اون بالاس

https://www.academytaraneh.com/76395کپی شد!
1271
۲۲