دروغ

داره گم میشه حس ِعشق و پاکی

تو این عصردروغ و کینه و جنگ

دیگه عشقی نمونده توی ِ دلها

داره هر روز میشه عشق بیرنگ

همه تنها به فکر ِ سود هستن

کسی حرفی نمیگه از رفاقت

دروغ گفتن شده یه حرف ِ ساده

دیگه تعطیله بازار ِ صداقت

مرام ومعرفت مال قدیماست

نشون خوب بودن فرق کرده

دیگه پوله فقط تصویر ها رو

میون ِ آدما پر زرق کرده

تظاهر میکنن که دوست هستن

ولی تنهات میذارن توی سختی

مثل ِ ماری میمونن توی آستین

مثل کرمی میمونن تو درختی

همیشه کار ِ این دنیا همینه

بفهمن پول داری بی نظیری

اگه ثابت بشه هیچی نداری

بهت وقتی نمیدن تا بمیری

تو این دنیای نیرنگ و دورویی

فقط دیوونه ها دردی ندارن

همه درگیر هستن توی بازی

همه بازیچه ی این روزگارن

https://www.academytaraneh.com/76386کپی شد!
1101
۳۰