"خط فاصله"

کنار ِ منی با یه خط فاصلــــــــه … یه حسی نمی ذاره لمست کنــم
باهات حرف دارم یه دنیا ولـــــی … کلنجار می رم همش با خـــــــودم
باهات حرف دارم ولی سختمــه … نمی خوام از این درد ِ دوری بگــــم
دارم با خودم از تو حرف می زنم … باهات حرف دارم چه جوری بگـــــم
نباید بفهمــــــــی که دردم چیه … باز احساسمو توو خودم می کشم
شبــــایی که تنهام توو این اتاق … توو آغوش پیراهنـــــت دلخوشـــــم
کنار ِ منــــــــــــــی اما دوری ازم … نمی تونی هیچوقت درکم کنــــــی
نمی فهمی هیچوقت حال منـــو … نمی تونی دلشورمو کم کنـــــــــی
نه می شه بذارم ار اینجـــــا بری … نه می شه سر راه ِ تو سد بشــم
فقط آرزومـــــــــــــه یه بارم شده … از این فاصلــــــــه بینمون رد بشـــم

https://www.academytaraneh.com/76381کپی شد!
1926
۶۰