عاشقانه

کجا میشه آغاز دلبستگیت
کجا میشه تا عشق پیدا بشه
منو پس بگیری از این اضطراب
کجا میشه آغوش تو وا بشه

یه عمره همین لحظه رو خواستم
یه عمره گرفتار این خواهشم
گناهی اگر هست پای تو نیست
عذابی اگر هست من میکشم

بسوزون تب تلخ دلمردگیم
سکوت تو انکار دلبستنه
به دست توآغاز میشه بهشت
نگاهت جواب معاد منه

کجامیشه آغاز دلبستگیت
کجا عاشقم میشی آخر بگو
تورو از کدوم لحظه باور کنم
نمیشه تورو کرد باور بگو؟

کدوم حس این من شدن سهم توست
کجا دست من تا تنت میرسه
یه احساس خوبه تورو داشتن
کجا میشه آغاز این حادثه؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: