پچ پچ

پچ پچ

بهم نزدیک نزدیکیم من و تو توی این روزها
اینو تنها ما میدونیم همین بسه برای ما

ما به حرف دلامونیم نه به حرفای این و اون
یه لحظه هم نمیشینه جدایی بین دلهامون

صفا و صلح و امنیت فراوون تو دنیامون
پراز ارامش محضیم صداقت داره حرفامون

به پچ پچ های پی در پی به نیش حرفای هر روز
بهایی رو ندادیم تا رفیق هم شدیم امروز

چه سنگ اندازی هایی رو با جون و دل خریدیم ما
توی این راه درد الود چقد سختی کشیدیم ما

نگفتیم راه سختیه نگفتیم کی چیا میگه
به هم نزدیک شدیم کم کم به پشت گرمی همدیگه

حالا نزدیک نزدیکیم درس همرنگ دلهامون
شلید دنیا یه روز فهمید حقیقت داره رویامون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: