سکوتانه!(سکوت + ترانه)!!

بازم اوج احساس و فکرم شدی
بازم توسرم هی هوای توعه
اگه من سکوتم ترانه شده
همش از غم بی صدای توعه

یه گوشه نشستم که زور سکوت
نمیــــــزاره حتی یه چیــــزی بگم
دارم زندگی میکنـــــم با غمــــت
میخوام زندگیمـــــو بریزی به هم

امیدی ندارم به روز و شبم
یه چند وقتیِ حال من ناخوشه
نفس هام پر از حس مردن شده
منو زندگی،بعد تو میکشه

دلم توعذابه نبودت هنوز
فقط با تو سرگرم عشق بازیه
ببین تو همه خاطراتت گمم
بیتو فعل شعر های من ماضیه

بدی کن ولی باز کنارم بمون
مثه دریایی که ورِ ساحله
خطرناکِ دوری،بغل کن منو
که آغوشت امنیت کامله

هوامو نداری و درد میکشم
بی تو آسمونم بی اکسیژنه
همه تار و پودِ من از بی کسی
پر از درد تنهایی مزمنِ!

داری توخیالم قدم میزنی
دارم بیتو هرجا قدم میزنم
نمیدونم اصلن میبینی منو
که تنهای تنها قدم میزنم

دلم توعذابه نبودت هنوز
فقط با تو سرگرم عشق بازیه
ببین تو همه خاطراتت گمم
بیتو فعل شعر های من ماضیه
…………………………………………….
ببخشید که بهتون سر نمیزنم
این ترانه رو به اصرار یکی از دوستان گذاشتم
سرم شلوغه که نمیام
نه اینکه بی ترانه باشم..ترانه زیاده اما وقت نیست!
..
دوستون دارم
همین!!

https://www.academytaraneh.com/76342کپی شد!
1067
۱۵