دلخوشی

دلخوشی
روی ردپای تو پا میذارم
شاید راه رفته رو پیدا کنم
پشت این پنجره روبه غروب
تورو تا نفس دارم صدا کنم
سیرنمیشه این دلم از یاد تو
قدری که با فکرت اروم تر میشم
ان قدر دوست دارم که حاضرم
گرده غصه هاتو جاروبکشم
تونگاه نکن به این فاصله ها
یه روزی این فاصله نزدیک میشه
پای عشقمون می مونیم تاابد
دستامون تو دست هم تا همیشه
من وتو پابند این قصه شدیم
واسه ما پایان قصه خوشیه
اگه که به ارزومون نرسیم
راه اخر واسه ما دلخوشیه
دلخوشی به اینکه من عاشق تو
تو میای به خواب من همیشه
سرتو میذاری روی شونه هام
دلم از دیدن تو سیر نمیشه

https://www.academytaraneh.com/76298کپی شد!
1060
۲۴