عشق بی منطق…

ما غرق کابوسیم

من خواب و تو بیدار

ما می کشیم هر دو

من آهو تو سیگار

 

” ما هر دو زیر ابر

بغضو رها کردیم

توو رسم بازاری

ما هر دومون مَردیم! “

 

بازم نگات لرزید

به ته رسیدی نه؟

با هر غمت مُردم

اما ندیدی نه؟

 

این عشق عفیونی

میدونی گمراهه

بسه تمومش کن

این آخر راهه

 

ما عمرمون انگار

با هم حروم میشه

این عشق بی منطق

اینجا تموم میشه…

 

” ما هر دو زیر ابر

بغضو رها کردیم

توو رسم بازاری

ما هر دومون مَردیم! “

 

 

https://www.academytaraneh.com/7628کپی شد!
710
۱۶