ته خط..!!

من حدس می زنم ته خطیم

این رابطه عمرش به دنیا نیست

ادامه ی این راه بی برگشت

به نفع هیچ کدوم از ما نیست

وقتی نبودم شادتر بودی

من بی تو چندین بار می مردم

بی اعتنا تر می شدی هر روز

من از غرورت ضربه می خوردم

برای تو کافی نبود عشقم

من سعی می کردم که راضی شی

فرقی برات نداشت که تو یک آن

درگیر عشقای موازی شی

وقتی تمام تو واسه من نیست

حق بده با من هم کسی باشه

حالا که راهی جز جدایی نیست

چی می تونه که مانع ما شه؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: